Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawo pracy dla HR Business Partner

15 maja | 10:00 16 maja | 15:00

Opis szkolenia:

HR BUSINESS PARTNER musi mieć wiedzę nie tylko z hr-ową oraz biznesową, ale musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu procesach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec.

Nie sposób połączyć potrzeb biznesu z kadrowymi, jeśli HR BP nie będzie znał podstawowych zasad organizacji czasu pracy, czy wpływu składników płacowych na koszty pracodawcy i naliczanie innych elementów wynagrodzeń. Często są niewielkie różnice pomiędzy premią, nagrodą, bonusem a premią uznaniową, a wiele zmienia w praktyce już to, czy będą to składniki miesięczne czy kwartalne.

W przypadku zatrudniania i zwalniania pracowników z kolei przyda się dobre wsparcie dla managerów przy wyborze optymalnej formy zatrudnienia, czy przy zakończeniu współpracy przy analizie przyczyn wypowiedzenia i pomocy w zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego uzasadniającego rozwiązanie umowy o pracę.

HR BP uczestniczy też w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działania mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu nie da się także uciec od przepisów prawa pracy.

W związku z powyższym zapraszamy na 2-dniowy przegląd prawa pracy dedykowany HR BP.

Szkolenie kierowane jest do początkujących i średnio zaawansowanych HR Business Partnerów.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy dotyczące w szczególności umów na okres próbny, umów na czas określony oraz wprowadzenia dyrektywy work-life balance (zmian dotyczących urlopów rodzicielskich, urlopów opiekuńczych i wprowadzenia zupełnie nowych instytucji do Kodeksu pracy). Dodatkowo w trakcie szkolenia wyjaśniane są zagadnienia dotyczące pracy zdalnej, w tym rodzaje pracy zdalnej i zasady jej wdrożenia, tak aby HR Business Partner mógł z łatwością odnaleźć się również w hybrydowej rzeczywistości. Nie pominiemy także najnowszych reguł kontroli trzeźwości w myśl zasady „ufać, ale kontrolować”. 


Kiedy?
15-16 maja 2024 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Dzień I – zatrudnianie, zwalnianie oraz odpowiedzialność pracownicza

Podstawy prawne zatrudnienia
 • Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi?
 • Czym się różni dzieło od zlecenia?
 • Jakim rodzajem umowy jest kontrakt managerski?
 • Jakich elementów unikać w treści umowo o współpracy z samozatrudnionym (B2B)?
 • Jak Nowy Ład wpływa na podstawy zatrudnienia?
Umowy o pracę – zasady zatrudniania
 • Ile można zawrzeć z pracownikiem umów na okres próbny?
 • Czy przerwa w zatrudnieniu u pracodawcy pozwala na ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
 • Jakie są limity zatrudnienia na czas określony?
 • Jak liczymy 33 miesiące zatrudnienia na czas określony?
 • W jaki sposób zawierać umowę na zastępstwo innego pracownika?
 • Czym nie różni się już umowa na czas określony od umowy na czas nieokreślony?
Odpowiedzialność pracownicza
 • W jakich przypadkach można na pracownika nałożyć karę pieniężną?
 • Czy HR Business Partner może nakładać kary porządkowe?
 • Kiedy dochodzi do zatarcia kary porządkowej?
 • Jakie są nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników?
Zwalnianie pracowników
 • Czym się różni zwolnienie za porozumieniem stron od wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie pracownikowi?
 • Jak się liczy okresy wypowiedzenie różnych umów o pracę?
 • Kiedy w wypowiedzeniu jest potrzebna przyczyna?
 • Kiedy możliwe jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika?
 • W jakich sytuacjach nie można wręczyć wypowiedzenie umowy pracownikowi?
Mobbing i dyskryminacja – zasady przeciwdziałania
 • Czym różni się dyskryminacja od mobbingu?
 • Jak właściwie różnicować wynagrodzenia, aby nie dochodziło do dyskryminacji?
 • Na czym może polegać dyskryminacja w rekrutacji i przy zwalnianiu pracowników?
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w organizacji?
 • Jakie działania powinien podjąć HR Business Partner słysząc pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy niesie mobbing i dyskryminacja?

II dzień – Czas pracy, wynagrodzenia i urlopy

Czas pracy – ryzyka dla pracodawcy
 • Jakie są główne różnice pomiędzy systemami czasu pracy podstawowym, równoważnym oraz zadaniowym?
 • Na czym polega indywidualny rozkład czasu pracy?
 • Jakie są zasady polecania i dokumentowania pracy w nadgodzinach?
 • Jakie dokumenty z obszaru czasu pracy powinny trafiać do działu HR, a jakie mogą być przechowywane w komórkach organizacyjnych?
 • Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy?
 • Jakie naruszenia przepisów o czasie pracy są wykroczeniem i komu grozi mandat z tego tytułu w razie kontroli PIP?
 • Ile wynoszą przerwy w czasie pracy dla pracowników, których dobowy wymiar czasu pracy pracownika przekracza 9 godzin?
Urlopy – prawa pracownika a obowiązki pracodawcy
 • Kiedy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu?
 • W jaki sposób się zaokrągla urlopy?
 • Kiedy przełożony może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu?
 • Kiedy pracodawca musi udzielić urlopy pracownikowi?
 • Czy należy udzielać jednej części urlopu wynoszącej 14 dni?
 • Czy urlop wypoczynkowy się przedawnia?
Work-life balance – nowe uprawnienia pracownika
 • Kiedy należy pracownika zwolnić z pracy z uwagi na siłę wyższą?
 • Kto ma prawo do elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie są nowe zasady urlopu rodzicielskiego?
Pozostałe zmiany prawa pracy w 2022 r. i ich znaczenie dla HR BP
 • Jakie są nowe zasady zatrudnienia dla obywateli Ukrainy?
 • Kiedy nie jest konieczna zmiana zezwolenia na pracę dla cudzoziemca?
 • Jakie są zasady wykonywania pracy zdalnej?
 • Jak przygotować się na sygnalistów w organizacji?
WYKŁADOWCA:

Michał Szypniewski – Prawnik, posiada kilkuletnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Ceniony specjalista z zagadnień delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Referent na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach z tematyki prawa pracy. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym najnowszej książki wydanej przez Wolters Kluwer pt.: „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE” . Zaangażowany w liczne projekty międzynarodowe.

Ma doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacji, dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Cena za 2 dni szkolenia:

 • 960,00 zł  netto  (1180,80 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby

Istnieje możliwość uczestniczenia w 1 wybranym dniu szkolenia.

Cena za 1 dzień szkolenia:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby