Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawo pracy dla managerów

19 stycznia 2022 | 10:00 15:00Kiedy?
19 stycznia 2023 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Jak poprawnie udzielać pracownikom urlop wypoczynkowego?

 • Skąd wiadomo ile urlopu wypoczynkowego pracownik ma do wykorzystania?
 • Kto decyduje o podziale urlopu wypoczynkowego na części? Ile minimum urlopu trzeba udzielić w „jednym kawałku”?
 • W jakich przypadkach koniecznie trzeba pracownikom udzielić urlopu wypoczynkowego zgodnie z ich wnioskiem?
 • Czy można udzielać urlopu wypoczynkowego na pojedyncze godziny?
 • Kiedy urlop wypoczynkowy w całości lub w części trzeba przesunąć? Na jakich zasadach udzielany jest przesunięty urlop wypoczynkowy i kto decyduje o terminie jego wykorzystania?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie?
 • Na jakich zasadach udziela się urlopu na żądanie i czy manager może odmówić udzielania takiego urlopu?
 • Na jakich zasadach można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • Na jakich zasadach i w jakim terminie trzeba wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?

Na jakich zasadach pracownicy obecnie korzystają z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych?

 • Jakie nowe uprawnienia będą przysługiwać rodzicom i opiekunom po nowelizacji przepisów (urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych/siły wyższej)?
 • Czy trzeba będzie się godzić na elastyczną organizację pracy rodziców lub opiekunów? Na jakich zasadach manager będzie mógł odmówić?
 • Na jakich zasadach, po nowelizacji przepisów, pracownicy – ojcowie będą korzystać z urlopów rodzicielskich i ojcowskich?

Na jakich zasadach udziela się pracownikom zwolnień od pracy?

 • Na jakich zasadach zwalnia się pracownika w celu oddania krwi?
 • Na jakich zasadach zwalnia się pracownika na wezwanie np. sądu, prokuratury albo innego uprawnionego organu, w tym wojska?
 • W jakich sytuacjach pracownik korzysta z urlopu okolicznościowego?
 • Jak się udziela wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Na jakich zasadach udziela się pracownikom wyjścia prywatnego i jak należy zorganizować odpracowanie takiego wyjścia?

Za jakie postępowanie można ukarać pracownika karą porządkową?

 • Jaka jest procedura nakładania kary porządkowej?
 • Na jakich zasadach będzie się kontrolować trzeźwość lub obecność w organizmie pracowników środków działających podobnie do alkoholu i jakie można będzie zastosować konsekwencje?
 • Jakie mogą być skutki niestosowania kar porządkowych, w sytuacji gdy pracownik na nie zasłużył?

Za jakie postępowanie można zwolnić pracownika za wypowiedzeniem?

 • Czy można zwolnić pracownika z tego samego powodu, z którego został ukarany karą porządkową?
 • Ile jest czasu od przewinienia do wypowiedzenia, żeby przyczyna była aktualna?
 • Jakie zachowanie pracownika lub jaki inny powód może być przyczyną wypowiedzenia? (zgodnie z orzecznictwem sądów pracy),
 • Czy zawsze przyczynę wypowiedzenia trzeba podać pracownikowi na piśmie? Na jakich zasadach trzeba będzie podawać przyczynę wypowiedzenia umów na czas określony?
 • Czy –-po zmianie przepisów – trzeba będzie tłumaczyć się, że po zakończeniu umowy terminowej nie zawarto z pracownikiem kolejnej umowy?
 • Jakie są uprawnienia i obowiązki managera wobec pracownika, który jest w okresie wypowiedzenia? (jak się udziela dni wolnych na poszukiwanie pracy, jak się udziela urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, jak się zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy),
 • Jakie kategorie pracowników są chronione przed wypowiedzeniem i na jakich zasadach? Co w tym zakresie zmieni się po nowelizacji Kodeksu pracy? Jakie działania wobec pracownika zostaną zabronione?

Za jakie postępowanie można zwolnić pracownika dyscyplinarnie, bez wypowiedzenia z jego winy?

 • Jaki jest termin na dokonanie zwolnienia dyscyplinarnego i jakie są obowiązki kierownika z tym związane?
 • Jakie powody uzasadniają zwolnienie dyscyplinarne? (zgodnie z orzecznictwem sądów pracy).

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym w Wydziale Legislacji i była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z” ).

Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Cena:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby