Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Warsztaty – najnowsze zmiany w zasiłkach

28 września | 08:00 11:00

Zapraszamy na warsztaty dotyczące najnowszych zmian w zasiłkach i przepisach dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Omówione zostaną nowe podstawy wymiaru zasiłku. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie uprawnienia przysługują osobom z odroczonym urlopem rodzicielskim, jakie są zmiany w płatnościach i kwestiach przejęcia uprawnień po matce oraz jakie są scenariusze przeliczenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie trwania urlopu.

Podczas warsztatów poruszone zostaną również kwestie związane z nowymi procedurami składania wniosków dotyczących urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. Uczestnicy zapoznają się też z najnowszym rozporządzeniem MRiPS dotyczącym wniosków związanych z uprawnieniami pracowników w kontekście rodzicielstwa oraz związanymi z tym dokumentami.

Zajęcia zakończą się interaktywną sesją Q&A, podczas której prowadząca udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Podczas warsztatów przedstawione zostanie rozporządzenia MRiPS z 22.03.2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków, oraz omówienie komentarza ZUS do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Program obejmuje najnowsze zmiany w Ustawie o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2023 r., poz. 641, oraz nowe zasady w zakresie:

 1. składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
 2. wysokości zasiłku macierzyńskiego
 3. wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części
 4. postępowania w okresie przejściowym


Kiedy?
28 września 2023 r., godziny: 10:00 – 13:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

WNIOSKI O MACIERZYŃSKIE I INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Informacja o:

 • projekcie z 12 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów – nr wykazu 136
 • projekcie z 10 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków – nr wykazu 137

 • Jakie są nowe podstawy wymiaru zasiłku po zmianach w przepisach?
 • Kiedy za urlop rodzicielski podstawa wymiaru będzie wynosiła 70 a kiedy 81,5%?
 • Kiedy będzie można złożyć wniosek o wyrównanie z 81,5% do 100% wymiaru?
 • Czy osoby mające prawo do odroczonego urlopu rodzicielskiego mają prawo do nowej 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego?
 • Czy po zmianach pozostała część urlopu rodzicielskiego płatna 100% wymiaru?
 • Jaka jest podstawa wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego jeśli ojciec przejmuje uprawnienia po matce?
 • Czy możliwe jest przeliczenie zasiłku macierzyńskiego jeśli zmiany wchodzą w życie w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownika?
 • Według jakich przepisów jest rozliczany zasiłek macierzyński gdy wniosek był złożony przed zmianą przepisów a urlop rozpoczął się po zmianie przepisów?
 • Czy dla rodziców dzieci urodzonych przed zmianą przepisów urlop jest udzielany na starych czy na nowych zasadach?
 • Czy choroba na nowym urlopie opiekuńczym uprawnia do zasiłku chorobowego?
Odpowiedzi na indywidualne pytania

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Fijor – trener, wykładowca, prelegent z wieloletnim doświadczeniem w   przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji. Praktyk, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada praktyczne podejście do stosowania przepisów prawa w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jako trener skupia się na praktycznych aspektach przepisów,  prezentując je w przykładach.

Cena

 • 300,00 zł  netto  (369,00 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu

Przeczytaj również: Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego rodzica zastępczego. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami z prawa pracy i obserwuj aktualności.