Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

Utworzyć ZFŚS, czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, muszą wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, a także ci, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, o ile z wnioskiem o utworzenia funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Tworzenie funduszu świadczeń socjalnych może okazać się skomplikowane, a same środki z ZFŚS służą finansowaniu ściśle określonych rodzajów działalności; niepoprawne funkcjonowanie ZFŚS i administrowanie świadczeniami socjalnymi prowadzić może do nieporozumień czy nawet sankcji ze strony organów kontrolnych.

Nasze szkolenie zostało przygotowane z myślą o wszystkich, którzy pragną zgłębić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ZFŚS. Pozwala ono na zdobycie praktycznych umiejętności, pozwalających na poprawne tworzenie funduszu świadczeń socjalnych, a także sprawne i efektywne zarządzanie jego procesami. Podczas szkolenia będzie można dowiedzieć się, jak utworzyć fundusz socjalny i jak korzystać z ZFŚS, jak przebiega finansowanie ZFŚS i jak wyliczyć kwoty odpisów na ZFŚS. Uczestnicy poznają różne rodzaje świadczeń socjalnych, warunki wypłaty świadczenia urlopowego i nowe kwoty odpisów ZFŚS. Podczas szkolenia wyjaśnimy, jak powinien wyglądać regulamin ZFŚS, i w jaki sposób korzystać ze środków funduszu. Przybliżone zostaną również kluczowe aspekty kontroli ZFŚS przez różne instytucje, takie jak ZUS, Urząd Skarbowy czy PIP.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formie – uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesji Q&A. Uczestnicy otrzymają także komplet wzorów podstawowych dokumentów niezbędnych do zarządzania ZFŚS w wersji do edycji. Serdecznie zapraszamy.


Kiedy?
15 marca 2024 r., godziny: 09:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Obowiązek tworzenia Funduszu
 • Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia działalności socjalnej
 • Rezygnacja z Funduszu – procedura, terminy, przedstawiciel załogi
 • Przedmiot działalności socjalnej
 • Jakie świadczenia mogą być finansowane z Funduszu?
 • Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z Funduszu?
 • Czy posiłki, opiekę psychologa można finansować z ZFŚS?
 • Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
 • Czy podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?
 • Wspólna działalność socjalna
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Kryteria udzielania pomocy socjalnej
 • Czy pracodawca musi brać pod uwagę dochody wszystkich członków rodziny rozdzielając świadczenia z ZFŚS?
 • Świadczenie 500+, 300+ a oświadczenia o sytuacji socjalnej
 • Na ile grup dzielić załogę i jak różnicować świadczenia – praktyka kontroli ZUS a orzecznictwo sądowe?
 • Czy pracodawca może różnicować świadczenia i progi dochodowe dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów?
 • Weryfikacja oświadczeń o sytuacji socjalnej a ochrona danych osobowych (RODO) w praktyce
 • Świadczenie urlopowe – alternatywa dla działalności socjalnej
 • Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną w 2024
 • Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów
 • COVID-19 – skutki rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zastępującego stan „epidemii” stanem „zagrożenia epidemicznego” dla możliwości zawieszenia niektórych obowiązków dotyczących działalności ZFŚS i zwolnień podatkowych w 2024 r.
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz oficjalne stanowiska.
Odpis na ZFŚS w 2024
 • Odpis na ZFŚS w 2024
 • Naliczanie odpisu socjalnego za 2024 r. – przykłady.
Świadczenia z ZFŚS a lista płac dla pracownika, zleceniobiorcy, innych osób
 • Przychód – definicja i przykłady świadczeń finansowanych z ZFŚS
 • Najnowsze interpretacje podatkowe
 • Najnowsze interpretacje ZUS
 • Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń – wyrok TK z 8 lipca 2014 r.
 • Imprezy a  przychód dla pracownika i dla byłego pracownika
 • Kiedy wycieczki nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika?
 • Czy bilety do teatru stanowią przychód dla pracownika i dla byłego pracownika, jeśli służą integracji załogi?
 • Zwolnienia podatkowe – definicje i warunki zastosowania
 • Zwolnienia składkowe – definicje i warunki zastosowania
 • Najnowsze interpretacje podatkowe
 • Najnowsze interpretacje ZUS
 • Jak obliczyć pensję gdy pracownik otrzymuje świadczenia z ZFŚS?
 • Jak i z czego potrącić zaliczkę na podatek – wybrane kazusy
 • Zerowy PIT (w tym dla osób do 26 r. ż. oraz zwolnienia podatkowe wprowadzone przez Polski Ład) a świadczenia z ZFŚS
 • Wyższy limit zwolnienia podatkowego świadczeń socjalnych w 2023 r. i w 2024 r.
 • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki a świadczenia socjalne opodatkowane ale zwolnione ze składek
 • Potrącenia komornicze a świadczenia z ZFŚS
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki
 • Składniki finansowane z ZFŚS dla pracownika oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie
 • Byli pracownicy a zwolnienia podatkowe
 • Świadczenie kompensacyjne a zwolnienia podatkowe
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS zleceniobiorcy wolnych od podatku i składek ZUS
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku i składek ZUS
 • Opodatkowanie świadczeń osób na urlopach wychowawczych – zmiana stanowiska w zakresie obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych
 • Usługi sportowe
 • Usługi finansowane z ZFŚS – wycieczki i wypoczynek dorosłych
 • Wypoczynek dzieci
 • Zapomogi
 • Pożyczki
 • Umorzone pożyczki
 • Żłobek, przedszkole
 • Czy podatnik może skorzystać ze zwolnień pracowniczych i emeryckich w jednym roku?
 • System informatyczny do zarządzania ZFŚS a zwolnienia podatkowe.
Kto kontroluje ZFŚS, jakie są konsekwencje naruszania ustawy o ZFŚS
 • ZUS – jakie dokumenty sprawdzi ZUS, by zanegować zwolnienie świadczeń socjalnych ze składek?
 • Urząd Skarbowy a kontrola podatkowa świadczeń z ZFŚS
 • PIP – najczęściej popełniane błędy przez pracodawców w zakresie działalności socjalnej.
Omówienie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przyznania świadczeń z ZFŚS.

Pytania i odpowiedzi.

Każdy uczestnik otrzyma komplet wzorów podstawowych dokumentów niezbędnych do zarządzania ZFŚS w wersji edytowalnej.

PROWADZĄCA:

Monika Cieślak – prawniczka z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Jako szefowa działu personalnego od 25 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac, działalnością socjalną i optymalizacją kosztów zatrudnienia. Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych, współautorka książki: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z – kompleksowy poradnik dla pracodawcy”.

Cena:
480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu

Zainteresowanych tematem zachęcamy do lektury naszych Aktualności. Przeczytaj Ustawa o ZFŚS a świadczenie urlopowe – stanowisko GIP i dowiedz się, co dzieje się w przypadku wypłacenia świadczenia urlopowego w maksymalnej wysokości (równej odpisowi podstawowemu).

Serdecznie polecamy również szkolenie Związki zawodowe w zakładzie pracy, podczas którego omówimy uprawnienia ZOZ w sferze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.