Wprowadzony z dniem 31 marca 2020 r. art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje zwolnienie od obowiązku opłacania składek przez płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Płatnicy tacy mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek za te osoby za miesiące marzec – maj 2020 r.

W związku z wprowadzoną regulacją powstało pytanie, w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie pracownika, czy zleceniobiorcy, w sytuacji gdy płatnik wystąpił o zwolnienie z opłacenia za nich składek lub takie zwolnienie już uzyskał – w szczególności czy składki niewpłacone do ZUS powinny zostać przekazane pracownikowi lub zleceniobiorcy?

W naszej ocenie zwolnienie od opłacania składek nie wpływa na sposób obliczenia wynagrodzenia netto, czyli obliczając wynagrodzenie należy tak jak dotychczas naliczyć składki, zaś składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika (zleceniobiorcę) odliczyć od podstawy opodatkowania pracownika (zleceniobiorcy), a 7,75% składki zdrowotnej odliczyć od zaliczki na podatek płaconej za pracownika (zleceniobiorcę). Składek, które płatnik nie musi wpłacać do ZUS nie należy więc także wypłacać osobie zatrudnionej. Art. 31zo wskazuje, że zwolnienie od opłacania składek realizowane jest w trybie umorzenia składek, a więc stanowi ulgę dla płatnika, który nie musi realizować swojego zobowiązania w stosunku do ZUS – czyli przekazywać składek pobranych z wynagrodzeń osoby zatrudnionej i finansowanych przez płatnika do ZUS.

Powyższe stanowisko potwierdzają również wyjaśnienia Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, które wskazują, że pomoc adresowana jest do płatnika składek i to jest zwolnienie z nieopłaconych składek. Poprzez zwolnienie ze składek ubezpieczony nic nie traci, ponieważ składki zostaną sfinansowane w całości z budżetu państwa. Dlatego też zwolnienie ze składek nie powinno mieć wpływu na sytuację ubezpieczonego i na jego wynagrodzenie netto.