Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż rzetelne postępowanie komorników sądowych jest możliwe przede wszystkim poprzez skorzystanie przez komornika z szerokiego instrumentarium pozyskiwania wiedzy o stanie majątkowym dłużnika. Ministerstwo w swoim stanowisku z 22 czerwca 2020 sugeruje tryb pozyskiwania informacji przez komorników na podstawie art. 761 k.p.c. Zgodnie z § 1 wskazanego artykułu organ egzekucyjny, a więc także komornik, może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Komornik może je uzyskać nie tylko od pracodawcy, lecz także od innych podmiotów, nieuczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym, np. od pracodawcy zwolnionej żony pracownika.