24 sierpnia 2023 roku na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  pojawiły się komentarze do dwóch ustaw: do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm.), oraz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189, z późn. zm)

W komentarzu do ustawy i ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych poruszono wybrane zagadnienia, takie jak:

 • Prawo do świadczeń
 • Wysokość świadczeń
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego

W komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wśród wybranych zagadnień znalazły się między innymi komentarze dotyczące:

 • Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
 • Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku ustania ubezpieczenia
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Podstawa wymiaru pozostałych świadczeń oraz ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

 

Przeczytaj także – Odsetki od wyrównania zasiłku – zmiana stanowiska ZUS.