W Dzienniku Ustaw 2 stycznia 2023 r. pojawiło się rozporządzenie z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 5). Stawki za używanie pojazdów do celów służbowych, które od 2007 roku nie ulegały zmianie, będą wyglądać w 2023 roku następująco:

dla samochodu osobowego:

  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,

dla motocykla – 0,69 zł,

dla motoroweru – 0,42 zł.

Jeżeli oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych nie zostało rozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, to do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów należy zastosować stawki określone w nowym rozporządzeniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2023 roku.

Z jego treścią można zapoznać się na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000005