Nowe przepisy wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 spowodowały konieczność zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Na portalu PUE ZUS pojawiły się 26 maja 2020 nowe wersje wniosków RSP-D oraz RDZ. Są to wnioski dla osób ubiegających się o :

  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
    w którym została zmieniona data rozpoczęcia działalności pozarolniczej z dnia 1.02.2020 na 1.04.2020;
  • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ),
    w którym zostały wprowadzone nowe grupy osób mogących ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek;

Więcej informacji znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-wnioski-na-pue-zus-w-zwiazku-z-rozwiazaniami-tzw_-tarczy-antykryzysowej-3_0/3414410