Dzięki nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  obywatele Białorusi, którzy uciekli przed wojną z terytorium Ukrainy, będą mieli możliwość otrzymania wizy humanitarnej. Odmowa wydania tej wizy możliwa będzie na zasadach ogólnych.

Nowe przepisy pozwolą również na tymczasowe zatrudnianie lekarzy spoza UE w celu pomocy ukraińskim uchodźcom; na ich mocy zostanie też utworzony Fundusz Gwarancji Kryzysowych, który będzie udzielał gwarancji i poręczeń spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorców w związku ze skutkami wojny na Ukrainie.

Prezydent podpisał nowelizację 14 kwietnia, i tego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie dzień po ogłoszeniu, z mocą od 24 lutego 2022 roku.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/830