W styczniu 2023 roku wynagrodzenie minimalne zostało podniesione do kwoty 3490 złotych brutto, czyli o 480 złotych więcej niż w poprzednim roku. Kolejna podwyżka zaplanowana jest od 1 lipca 2023 i od tej daty płaca minimalna będzie wynosiła 3600 złotych brutto.

Natomiast zgodnie z wyliczeniami wynikającymi ze wskaźników przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 od stycznia 2024 r. najniższa pensja powinna wynosić co najmniej 4 254,40 zł, czyli o 654,40 zł więcej niż w drugim półroczu 2023 r. W przyszłym roku w związku z wysoką inflacją również trzeba się będzie spodziewać waloryzacji dwa razy w roku.

Podniesieniu będzie musiała podlegać także minimalna stawka za godzinę pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych do kwoty co najmniej 27,80 złotych.