Pracownikom, którzy zamieszkują poza miejscowością, w której wykonują pracę, i nie uzyskują dodatku  za rozłąkę przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów, co wynika z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF. Ich wysokość wynosi 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy – łącznie nie więcej niż 3.600 zł. Jednak co w przypadku, gdy pracownik w okresie jesienno-zimowym wykonuje pracę zdalnie w miejscu zamieszkania?

Jak wyjaśniła Krajowa Informacja Skarbowa, w powyższym przepisie dotyczącym podwyższonych kosztów uzyskania przychodów mowa jest o innym miejscu zamieszkania względem miejsca, w którym znajduje się zakład pracy, a nie o miejscu świadczenia pracy. W związku z tym pracownik taki ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nawet w sytuacji, gdy przez cały miesiąc świadczy pracę zdalnie w miejscu zamieszkania.