17 grudnia mija termin wdrożenia do polskich przepisów unijnej dyrektywy o sygnalistach (2019/1937). Z ustawy, którą przygotowuje rząd wynika, że niedługo wszyscy pracownicy, bez względu na wielkość firmy, w której są zatrudnieni, oraz bez znaczenia, czy są zatrudnieni etacie, kontrakcie, czy współpracują w ramach działalności gospodarczej, stażu czy wolontariatu – będą mogli skorzystać z ochrony przed zwolnieniem przysługującej sygnalistom. Według zapowiedzi ochrona przed zwolnieniem lub zakończeniem współpracy przed czasem obejmie również akcjonariuszy i wspólników oraz członków organów osoby prawnej. Ma to zapewnić ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości przed działaniem odwetowym podmiotu, którego dotyczyło zgłoszenie.

Z założeniami projektu można zapoznać się pod adresem: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r230343592,Projekt-ustawy-o-ochronie-osob-zglaszajacych-naruszenia-prawa.html