Senat na posiedzeniu w dniu 15.12 przyjął z poprawkami nowelizację Kodeksu pracy, która ma na stałe wprowadzić do przepisów pracę zdalną. Cztery wniesione przez Senat poprawki dotyczą:

  • podniesienia wieku dziecka (z 4 do 10 roku życia), który uprawnia rodziców do występowania z wnioskiem o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy, który to wniosek pracodawca ma obowiązek uwzględnić, zgodnie z art. 142(1) Kodeksu pracy.
  • w art. 67(19) par. 6 Senat zmienił pierwsze zdanie – senatorowie zdecydowali, że pracodawca będzie musiał uwzględnić ww. wniosek złożony przez pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • zwiększenia wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym,
  • wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy.

Dwie ostatnie poprawki zostały już na wcześniejszym etapie na posiedzeniu 30 listopada odrzucone przez Sejm.

Nowelizacja wróci teraz do Sejmu, który zajmie się nią już na posiedzeniu już we wtorek, 20 grudnia.

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/tematy,589,1.html