28 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty trzech rozporządzeń:

Rozporządzenie w sprawie wniosków związanych z rodzicielstwem jest związane z czekającą na opublikowanie ustawą potocznie zwaną “ustawą work life balance”; rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej natomiast ma na celu dostosowanie dokumentacji do zmian wprowadzonych ustawą z 9 marca 2023 r. o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

Ostatnie rozporządzenie określa treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania, a załącznik do rozporządzenia określa pomocniczy wzór świadectwa pracy. Wprowadzenie nowego wzoru jest również podyktowane zmianami wprowadzonymi do Kodeksu pracy ustawą o pracy zdalnej.

Rozporządzenia mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.