Ustawodawca zdecydował się na dodanie przepisu  dotyczącego pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej do tzw. specustawy dotyczącej koronawirusa. Przepis art. 4ha Ustawy z dnia 27 listopada 2020 roku (Dz.U. poz. 2157) obowiązuje od 5 grudnia 2020 roku, i wynika z niego, że:

– praca zdalna może być wykonywana za zgodą pracodawcy/zatrudniającego,
– przepisy dotyczą pracowników oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
– za czas świadczenia pracy zdalnej nie wypłaca się wynagrodzenia/zasiłku chorobowego, tylko normalne wynagrodzenie,
– w trakcie izolacji można wykonywać tylko pracę określoną w umowie o pracę
– do organizacji pracy i jej warunków stosuje się przepisy o pracy zdalnej wprowadzone Tarczą 4.0.

Z tekstem ustawy można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000215701.pdf