Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 2750) od 1 stycznia 2023 r. pracodawcy wypełniają statystyczną kartę wypadku przy pracy na nowym formularzu.

Największą zmianą jest wprowadzenie w formularzu dodatkowej pozycji, gdzie wpisuje się, czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy. Dodatkowo powiększona została lista rodzajów urazów będących skutkiem wypadku (i przyporządkowanych do nich kodów) – dotychczas było ich 14, natomiast obecnie jest ich 32.

Istotnym uproszczeniem dla pracodawców jest możliwość przekazania karty na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego w postaci elektronicznej, czyli np. za pośrednictwem e-maila, co oznacza, że nie jest już konieczne posiadanie podpisu kwalifikowanego do przekazania karty w formie elektronicznej.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się klikając w link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2750