Termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2022 rok (ZUS IWA) upływa 31 stycznia 2023 roku.

Obowiązek złożenia ZUS IWA ma płatnik, który:

  • był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r.,
  • w 2022 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2022 r. był wpisany do rejestru REGON.

Płatnik nie ma obowiązku składać ZUS IWA, jeżeli był chociaż jeden miesiąc poprzedniego roku w którym żadna osoba, za którą opłaca składki nie podlegała temu ubezpieczeniu.

ZUS wyliczy wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r po otrzymaniu informacji  za trzy ostatnie lata kalendarzowe, tj. za rok 2020, 2021 i 2022.

https://www.zus.pl/-/do-31-stycznia-trzeba-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zus-iwa-za-2022-r.?redirect=%2F