26 stycznia odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, której zadaniem jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Terminy wdrożenia dyrektyw do polskiego porządku prawnego upłynęły w sierpniu zeszłego roku, a nad samym projektem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracowało prawie trzy lata.

Przypominamy poniżej podstawowe założenia ustawy:

  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego
  • zakaz zatrudniania pracowników opiekujących się dzieckiem do 8 roku życia bez ich zgody w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, oraz delegowania ich poza stałe miejsce pracy,
  • wprowadzenie urlopu opiekuńczego, którego wymiar ma wynosić 5 dni w roku kalendarzowym,
  • wprowadzenie zwolnienia od pracy w związku z siłą wyższą w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym,
  • zakaz prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników i zasadniczo wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy w okresie ciąży i okresie urlopu macierzyńskiego,
  • nowe okresy zawierania umów na okres próbny.

Projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Rodziny Polityki Społecznej, która ma wyznaczony termin sprawozdania na 7 lutego.

Przebieg prac można śledzić pod adresem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12356556#xd_co_f=ODdiYjZiZWQtN2FjNi00NjBkLThiOWMtY2IyOGY1ZGFiNWM0~