30 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego przedsiębiorcom w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze, o których pisaliśmy w aktualnościach w dniu 9 września. Kwestie wypłaty świadczeń reguluje ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na Odrze. Rozporządzenie wskazuje kody PKD branż, które mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia; są to przede wszystkim branża turystyczna i sportowo-rekreacyjna.

Przedsiębiorcy mogą od 30 września 2022 złożyć przez PUE ZUS wniosek o jednorazowe świadczenie za sierpień 2022 r., a wniosek powinien wpłynąć do ZUS  najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie ZUS: https://www.zus.pl/-/jednorazowe-%C5%9Bwiadczenie-pieni%C4%99%C5%BCne-w-zwi%C4%85zku-z-sytuacj%C4%85-ekologiczn%C4%85-na-odrze?redirect=%2F#3