W wykazie prac rządu zamieszczono 28 października projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Projekt przewiduje przedłużenie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego do 31 października 2022 roku, co jest miedzy innymi konsekwencją odnotowanych nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także sytuacją epidemiologiczną w państwach sąsiadujących.

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemiologicznego wiąże się z przedłużeniem obostrzeń (dotyczących m.in. obowiązkowego noszenia maseczek w szpitalach i aptekach) oraz oznacza, że nadal istnieje m.in. możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązują zmodyfikowane terminy badań profilaktycznych medycyny pracy.

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego3