Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 9 marca zasady ubiegania się o zgodę na pracę w Polsce przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne i przez ratowników medycznych z Ukrainy. W przypadku lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych mogą oni ubiegać się o zgodę na:

  • wykonywanie zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce samodzielnie po roku pracy pod nadzorem;
  • warunkowe wykonywanie zawodu w podmiocie udzielającym świadczeń pacjentom chorym na COVID-19 samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem lub
  • warunkowe wykonywanie zawodu w podmiocie udzielającym świadczeń pacjentom chorym na COVID-19 wyłącznie pod nadzorem.

Ratownicy medyczni z Ukrainy mogą uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu niezależnie od stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wyłącznie pod nadzorem lub na wykonywanie zawodu wyłącznie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jedynie pod nadzorem.

Zgody wydawane są na okres maksymalnie 5 lat, a dokumenty można składać do ministra zdrowia.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce