Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa została w sobotę, 12 marca podpisana przez Andrzeja Dudę. Na mocy ustawy obywatele ukraińscy mają zagwarantowany:

  • legalny pobyt na terytorium Polski przez 18 miesięcy począwszy  od początku rosyjskiej inwazji. Obejmuje to również współmałżonków obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa, jak również  dzieci urodzone już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną.  Po upływie 9 miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.
  • otrzymanie numer PESEL i założenie Profilu Zaufanego.
  •  możliwość podjęcia w Polsce pracy i dostęp do opieki zdrowotnej.
  • możliwość kontynuowania nauki w polskich szkołach i uczelniach.
  • jednorazowa pomoc pomoc finansowa w wysokości 300 zł na osobę.

Ustawa umożliwia również wypłatę świadczeń za okres maksymalnie 60 dni osobom, które którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 12 marca 2022 roku i w tym dniu jej przepisy weszły w życie i obowiązują, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583