Ministerstwo Finansów wydało 26 lutego br. stanowisko w sprawie form wyrażenia przez podatnika zgody na sposób przekazania mu PIT-11 oraz złożenia oświadczenia dotyczącego podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ przepisy ustawy PIT nie regulują formy przesłania PIT podatnikowi, ani nie określają, w jaki sposób należy złożyć płatnikowi oświadczenie o spełnieniu warunków dotyczących podwyższonych kosztów, to w obydwu przypadkach ministerstwo potwierdziło, że forma oświadczenia pracownika co do podwyższonych kosztów lub otrzymania PIT elektronicznie może być dowolna – pisemna, e-mailowa lub złożona elektronicznie w portalu pracowniczym udostępnionym przez pracodawcę.