Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP) o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. Informacje te zostaną następnie przekazane płatnikom składek jako podstawa do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłków opiekuńczych. Dzięki temu osoby na kwarantannie lub izolacji nie będą musiały dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub do pracodawcy. Nie będą też mieć obowiązku posiadania zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Jedyną informacją, jaką pracownik będzie miał obowiązek przekazać pracodawcy to przyczyna nieobecności w pracy.

Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma również ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.