Do 30 września przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów i ponieśli straty w związku z epidemią COVID-19 mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek. Wnioski (RDZ-SK w przypadku sklepików szkolnych i RDZ-M w przypadku pilotów i przewodników) można przekazać wyłącznie poprzez PUE ZUS.

Szczegółowa lista warunków, które należy spełnić by skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek znajduje się na stronie ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/do-30-wrzesnia-mozna-skladac-wnioski-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek/4216791