Główny Inspektorat Pracy odpowiedział w stanowisku z dnia 20 września 2021 na pytanie, czy inspekcja bada zasadność zróżnicowania wynagrodzenia pracowników ze względu na lokalizację np. sklepu i czy zdaniem inspekcji takie zróżnicowanie geograficzne jest zasadne. Pytanie jest nawiązaniem do wyroku TSUE z 3 czerwca 2021 roku (sygn. C-624/19),  z którego wynikało, że pracodawcy nie powinni różnicować wynagrodzeń pracowników tylko ze względu na położenie placówki usługowej czy handlowej.

Inspektorat przychylił się do stanowiska prezentowanego w wyroku, gdyż według GIP  różnicując wynagrodzenie osób zajmujących to samo stanowisko  wyłącznie na podstawie miejsca wykonywania obowiązków pracodawca narusza nakaz równego traktowania w zatrudnieniu, o którym mówi artykuł 112 kodeksu pracy. Artykuł określa zasadę równych praw pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, w tym prawa do równej płacy za równą pracę.