MPRiT w stanowisku z 26 stycznia 2021 odniosło się do kwestii badań kontrolnych w przypadku niezdolności do pracy powyżej 30 dni, która to niezdolność spowodowana jest chorobą. W czasie trwania epidemii występują na dużą skalę okresy kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, które traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, co wynika wprost z art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. Z 2020 r. poz. 870; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

Resort zajął się nad pytaniem, czy okresy kwarantanny i izolacji również wliczamy do okresu ponad 30 dni niezdolności do pracy, warunkującej obowiązek odbycia badań kontrolnych. W sprawie kwarantanny odpowiedź jest jednoznaczna: nigdy nie wliczamy okresu kwarantanny i nie ma znaczenia, czy w jej trakcie była wykonywana praca zdalna, czy też nie. Osoba przebywająca na kwarantannie z punktu widzenia przepisów bhp jest osobą zdrową, a więc takiego okresu nie można wliczać do okresu 30 dni niezdolności do pracy, który warunkuje badania kontrolne.

Inaczej ma się sytuacja z izolacją:  okresy izolacji w warunkach domowych wliczamy, o ile nie była w ich trakcie wykonywana praca zdalna,  natomiast okresy izolacji odbywanej w izolatoriach lub w szpitalach zawsze wliczamy do okresu ponad 30 dni niezdolności do pracy