W przypadku zagubienia przesyłki pocztowej obowiązki określone w art. 33 i 34 RODO spoczywają na nadawcy przesyłki, ponieważ to on „posiada wiedzę o tym, jakie dane przekazywane są w przesyłce, a tym samym może ocenić, jakim ryzykiem dla praw i wolności osoby fizycznej skutkuje utrata przesyłki”. Natomiast na kogo spadają konsekwencje zagubienia zwrotnego potwierdzenia odbioru przez operatora pocztowego w świetle ochrony danych osobowych?

UODO wskazuje, że w takiej sytuacji możemy spać spokojnie, ponieważ podmiotem zobowiązanym do dokonania oceny w zakresie konsekwencji takiego zdarzenia jest operator pocztowy. To on w związku z oferowanymi usługami pocztowych jest administratorem danych osobowych nadawców i adresatów przesyłek, a jednocześnie odpowiada za bezpieczeństwo przesyłek i zawartych w nich danych osobowych.

Operatorzy pocztowi mają obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej (art. 41 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe), która obejmuje między innymi dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług (art. 41 ust. 1 ww. ustawy).