Zgodnie z propozycją Rady Ministrów od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna miałaby wynosić 3 383 zł brutto, a od 1 lipca – 3 450 zł brutto, co oznacza łącznią podwyżkę w stosunku do 2022 roku o 440 zł brutto. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto.

Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej jest konsekwencją przekroczenia progu 5 procent przez prognozowany wskaźnik inflacji, zapisany w ustawie budżetowej na 2023 rok. W takiej sytuacji zgodnie z art. 3 Ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu wzrost płacy minimalnej ma odbyć się dwa razy w roku (o czym pisaliśmy w Aktualnościach 4 maja 2022).

Minimalna stawka godzinowa również wzrośnie dwukrotnie – od stycznia 2023 roku będzie wynosiła 22,10 zł brutto, a od lipca 22,50 zł brutto, co oznacza wzrost o 14,2 proc. względem bieżącego roku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-2023-roku-rzad-podjal-decyzje