Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wdrożenie systemu obsługi zgłoszeń sygnalistów

12 września | 09:00 14:00


Kiedy?
12 września 2024 r., godziny: 09:00 – 14.00


Gdzie?
Wydarzenie w formie online


Program

Panel 1

 1. Jak przygotować procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
 2. Z kim należy skonsultować procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
 3. Jakie są zasady negocjacji i ogłoszenia załodze procedury?
 4. Czy w aktach osobowych muszą być potwierdzenia zapoznania z tą procedurą?
 5. Czy z procedurą trzeba zapoznawać osoby rekrutowane do organizacji?
 6. Kto w ramach organizacji może być sygnalistą?
 7. Jakie elementy zawrzeć w procedurze?
 8. Czy należy przyjmować zgłoszenia anonimowe?
 9. Czy rozszerzać zgłoszenia o naruszenia wewnętrznych procedur antymobbingowych, kodeksów etycznych?
 10. Kto powinien przyjmować zgłoszenia i prowadzić działania następcze?
 11. Jakie są zakazane działania odwetowe?

Panel 2

 1. Jakie są obowiązki informacyjne wynikające z RODO?
 2. Czy trzeba zbierać zgody?
 3. W jakim zakresie można i trzeba zbierać dane?
 4. Jak wygląda kwestia ochrony danych w przypadku zgłoszenia anonimowego?
 5. Jakie są zasady przechowywania danych?
 6. Jakie są zasady dostępu do zgłoszenia sygnalisty i innych informacji?
 7. Jakie są zasady outsourcingu kanału przyjmowania zgłoszeń i kwestia powierzenia przetwarzania danych?
 8. Jakie są zasady przetwarzania danych wewnątrz grup podmiotów?
 9. Jak przeprowadzić ocenę skutków i ocenę ryzyka?

Panel 3

 1. Jakie działania należy podjąć w ramach oceny ryzyka, w tym ustalenia charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania?
 2. Jakie są specyficzne ryzyka związane z kanałami przyjmowania zgłoszeń?
 3. Jakie zabezpieczenia techniczne należy wdrożyć?
 4. Jakie zabezpieczenia organizacyjne należy wdrożyć?
 5. Jak przeprowadzić weryfikację dostawcy platformy do przyjmowania zgłoszeń?
 6. Jakie zasady należy wdrożyć w zakresie bezpieczeństwa fizycznego w procesie obsługi zgłoszeń?
 7. Jaka jest rola działu IT w procesie obsługi zgłoszeń?

PROWADZĄCY:

Panel 1: Łukasz Prasołek – w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Panel 2: Mirosław Gumularz – radca prawny i doktor nauk prawych. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) oraz normy ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie prywatnością). Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie i jest wykładowcą na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych.

Panel 3: Tomasz Izydorczyk – absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu, doradca i wykładowca w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuję się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych.

Od 2006 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Inspektor Ochrony Danych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na innych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada certyfikację audytora wiodącego SZBI (ISO 27001) i pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ. Jest członkiem grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także byłym członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Cena:

480,00 zł netto (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu