Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 3 marca 2021 roku zmieniło wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8R.

W nowym formularzu PIT– 4R zmianie uległa część D.2., w której płatnik zaznacza informację o przesunięciu terminu przekazania zaliczki na podatek. Zmiana ta pozwoli na zaznaczenie każdego miesiąca, w którym płatnik korzystał z przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek.

Podobna zmiana w pojawiła się w części D formularza deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT–8AR, dzięki czemu płatnik będzie miał możliwość zaznaczenia kwadratu, dotyczącego każdego miesiąca, w którym skorzystał z przesunięcia terminu płatności zryczałtowanego podatku dochodowego.

Z rozporządzeniem można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/420/D2021000042001.pdf