Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne od 1 lipca składają wniosek na formularzach RSO i RSR, a nie jak dotąd – na formularzu RDU, który właśnie przestaje obowiązywać. Na formularzu RSO składane są wnioski o odroczenie terminu płatności składek, a na RSU o rozłożenie należności za składki na raty.

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Pełne informacje wraz z linkami do formularzy znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-formularzu-o-ulge-w-oplacaniu-skladek/4080756