Niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już dostępne dla płatników składek i ubezpieczonych na PUE ZUS. Są to dane dotyczące osób, dla których izolacja lub kwarantanna zaczęła się 22.10.2020 i później. Dane są widoczne tylko dla osób objętych kwarantanną lub izolacją, a także dla płatników składek zatrudniających osoby na kwarantannie/izolacji.

W przypadku, gdy na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie są widoczne odpowiednie dane, należy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny albo izolacji złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie o odbyciu kwarantanny lub izolacji. Oświadczenie takie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek. O potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu płatnik składek występuje do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba złożyć za pośrednictwem PUE ZUS wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Będzie on następnie weryfikowany w oparciu o dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

Pełnie informacje można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacje-o-kwarantannie-lub-izolacji-domowej-sa-juz-na-pue-zus/3644901