Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że z końcem 2021 roku zamknięty zostanie dostęp do aplikacji e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować dostęp do deklaracji (oraz do Urzędowych Poświadczeń Odbioru) wysłanych przez aplikację w poprzednich latach, mogą je zapisać jako pliki PDF lub wydrukować. Deklaracje te mogą być niezbędne w przypadku składania zeznań lub deklaracji drogą elektroniczną, zarówno za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, formularzy interaktywnych, jak i formularzy on-line, jak również mogą okazać się potrzebne gdy pojawi się konieczność sprawdzenia poprawności danych w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego oraz przy składaniu korekt tych deklaracji.

Powyższe zmiany nie dotyczą formularzy interaktywnych wysyłanych przez bramkę e-Deklaracje, które nadal będą udostępniane i będzie je można wysyłać z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).

Instrukcję jak zapisać formularze w aplikacji e-Deklaracje Desktop można przeczytać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/aplikacja-e-deklaracje-desktop-dostepna-tylko-do-konca-2021-roku/