W najnowszym newsletterze przybliżamy kilka wydanych ostatnio interpretacji indywidualnych, a także najciekawsze stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące kwestii składek zdrowotnych. Zapraszamy do zapisów!