Firma Praktyczne Szkolenia uruchomiła cykliczny Newsletter z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi Prawa Pracy i niejasności w interpretacji jego przepisów w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Newsletter można otrzymać po podaniu adresu e-mail na naszej stronie głównej.