We wtorek późnym wieczorem ukazały się w Dzienniku Ustaw trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej: specustawa dotycząca wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z Covid-19.

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 przewiduje między innymi zwolnienie firm do 9 osób ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec-maj). Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby, ale skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie. Ustawa zakłada ponadto świadczenie postojowe w kwocie do 2 tys. zł dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, i uelastycznienie czasu pracy dla firm w kłopotach. Tarcza umożliwia też odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Ustawy zostały podpisane przez prezydenta i stały obowiązującym prawem od 1 kwietnia 2020 roku.