19 kwietnia w Dzienniku Ustaw (poz. 730) opublikowano ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji, a więc w dniu 4 maja.

Z punktu widzenia pracodawców wprowadza ona kilka ważnych zmian:

  • zmiana katalogu danych, których można żądać od kandydata do pracy – nie ma już w oświadczeniu kandydata imion rodziców oraz adresu zamieszkania, w miejsce którego pojawiły się dane kontaktowe wskazane przez kandydata,
  • z powyższą zmianą musi wiązać się zmiana zasad wystawiania skierowań na badania wstępne oraz danych zawartych w umowach o pracę, gdyż nie może się w nich pojawić adres zamieszkania,
  • nowe zasady przekazywania danych dobrowolnie przez pracowników i kandydatów do pracy,
  • konieczność wydania nowych upoważnień osobom przetwarzającym dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 RODO,
  • wyłączenie możliwości monitoringu pomieszczeń związkowych i konieczność uzyskania zgody na monitoring pomieszczeń sanitarnych od związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników,
  • konieczność przejrzenia raz do roku dokumentacji funduszu socjalnego pod kątem konieczności dalszego przechowywania dokumentów zebranych w ramach wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.