W ramach przygotowań obronnych, zgodnie z przepisami ustawy o obronie Ojczyzny określone grupy zawodowe są mobilizowane do udziału w ćwiczeniach wojskowych. Pierwsze wezwania trafiły już do specjalistów kluczowych dla armii sektorów, czyli IT, w tym programistów i operatorów dronów.

Zgodnie z art. 531 ustawy o obronie Ojczyzny: Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.

Osoby które otrzymały wezwanie w sprawie przydziału mobilizacyjnego mają prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jednak nie otrzymują za ten czas wynagrodzenia. Osoby te, jako rezerwiści, mogą następnie zostać wezwane do udziału w obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych, które mogą trwać od 2 do 30 dni. Powołani do służby wojskowej którzy mają umowę o pracę lub umowę-zlecenie, mogą dostać odszkodowanie za czas nieobecności w pracy związanej z wezwaniem wojskowym. Odszkodowanie to jest równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę z roku poprzedzającego, czyli z 2023 roku, i jest to niezależne od rzeczywistych zarobków osoby powołanej.

O sposobach obliczania wynagrodzenia pracownika powołanego do służby wojskowej pisaliśmy w artykule: Wynagrodzenie dla powołanego do zawodowej służby wojskowej