Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 czerwca 2023 roku przyjęta została propozycja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca podniesienia płacy minimalnej w 2024 roku. Zgodnie z propozycją Ministerstwa minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r. miałoby wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2024 roku – 4300 zł.

Oznacza to wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 roku o 752 złote w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku (czyli 21,5%), a od 1 lipca 2024 roku jest to wzrost o  700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku (czyli o 19,4%).

Zmianie ulegną również stawki godzinowe, które będą kształtować się następująco: od 1 stycznia 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.