26 listopada odbyło się spotkanie robocze wiceministra zdrowia  z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat walki z pandemią COVID-19. Dyskutowano na nim między innymi o Funduszu Kompensacyjnym, z którego mają być wypłacane odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne. Fundusz Kompensacyjny przeznaczony byłby między innymi dla osób, u których wystąpił tzw. NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny, a także na bezpłatne cotygodniowe testy i dodatki dla pracowników covidowych niezatrudnionych jako pracownicy służby zdrowia. W zapisach projektu miałby znaleźć się również przepisy, które mają umożliwić pracodawcom weryfikowanie szczepień u pracowników.

Projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych rząd przyjął w lipcu. Aktualne prace sejmu nad projektem można śledzić na stronie: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=755E350D264127B0C12587260031AA36