W związku z niskimi temperaturami, które opanowały całą Polskę Państwowa Inspekcja Pracy przypomniała na swojej stronie o obowiązujących przepisach regulujących pracę przy niskich temperaturach. I tak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których pracownicy wykonują pracę minimalna temperatura powinna wynosić:

  • 14º C – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna,
  • 18º C – dla pomieszczeń, w których pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa.

Jeżeli chodzi o pracę wykonywaną na otwartej przestrzeni, to obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom pomieszczenia do ogrzania się, które muszą dawać schronienie przed opadami i niską temperaturą. Pracodawca ma również zapewnić zapewnić odpowiednią odzież ochronną oraz czapki, buty i rękawice chroniące przed wpływem niskiej temperatury. W pomieszczeniu takim powinna panować minimalna temperatura w wysokości 16ºC, a jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, to jest zobowiązany zorganizować w pobliżu miejsca  pracy odpowiednie urządzenia grzewcze, pamiętając przy tym o przepisach ochrony przeciwpożarowej.

Pracodawca jest również obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną, w tym czapki, buty i rękawice. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca musi w okresie od 1 listopada do 31 marca zapewnić pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, od 1 listopada do 31 marca.

Praca w skrajnych temperaturach? Pracodawcy może grozić grzywna za niedopełnienie obowiązków

O wymaganiach PIP w kontekście temperatury w miejscu pracy pisaliśmy latem ubiegłego roku, gdy Polskę ogarnęła fala upałów. Gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest praca jest wyższa niż 28ºC, pracodawca musi zapewnić pracownikom dostęp do napojów. W przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni pracodawca ma obowiązek zapewnienia napojów, gdy temperatura przekracza 25ºC.