Praca zdalna w trakcie kwarantanny była akceptowana od samego początku funkcjonowania przepisów tzw. specustawy o COVID-19 (ustawy z 2 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2112). Świadczenie pracy było możliwe pod warunkiem, że nie dojdzie do łamania zasad kwarantanny. Od 29 listopada 2020 r. możliwość taka została usankcjonowana prawnie. Tego dnia wszedł bowiem w życie przepis pozwalający na pracę zdalną w trakcie kwarantanny pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 24 listopada 2020 r. w okresie kwarantanny pracownik nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, ponieważ zgodnie art. 165 i 166 kodeksu pracy przesłanką do przesunięcia lub przerwania urlopu jest między innymi „odosobnienie w związku z chorobą zakaźną”. Według resortu mimo, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych, to jest ona odosobnieniem mającym na celu zapobieżenie szerzeniu się choroby zakaźnej, a więc odosobnieniem związanym z chorobą zakaźną

Jeżeli chodzi o pracę zdalną w okresach izolacji domowej to MRPiT w wyjaśnieniach z 25 listopada 2020 r. zajmuje stanowisko, zgodnie z którym obecnie wykonywanie pracy w okresie izolacji pracownika jest niedopuszczalne. Pracownik, który podlega izolacji jest osobą chorą, czyli co do zasady niezdolną do wykonywania pracy ze względu na swój stan zdrowia. Za czas izolacji pracownikowi przysługują świadczenia z tytułu choroby, i w okresie tym pracownik nie może świadczyć pracy, również w formie pracy zdalnej

Powyższe stanowisko może jednak nie obowiązywać długo, gdyż 27 listopada br. Sejm uchwalił kolejną nowelizację przepisów specustawy, na mocy której ma zostać dodany przepis wprost dopuszczający pracę w trakcie izolacji.