W czwartek późnym wieczorem zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 21 grudnia ub. roku.

Nowe rozporządzenie przede wszystkim  przedłuża wprowadzone obostrzenia do dnia 31 stycznia 2021 roku, ale także reguluje kolejność osób szczepionych w ramach etapu „0” i etapu „1” szczepień, (Rozdział 3a rozporządzenia). Etap „0” zakłada przede wszystkim zaszczepienie pracowników placówek medycznych, pracowników domów pomocy społecznej, nauczycieli akademickich uczelni medycznych oraz studentów, którzy mają kontakt z materiałem zakaźnym, ale także opiekunów dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży, które przebywają w szpitalu.

Nowością jest wpisanie do etapu „1” oprócz osób po 80, 70 i 60 roku życia oraz nauczycieli także funkcjonariuszy  Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Straży Pożarnej, SOP, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorów, ratowników górskich i wodnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 15 stycznia 2021 roku.

Całość rozporządzenia można przeczytać pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf