Opublikowane 29 sierpnia w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 poz. 1817) wprowadza przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego o miesiąc – z 31 sierpnia 2022 roku do 30 września 2022 roku. Tym samym nadal konieczne jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, czyli w przychodniach i szpitalach, oraz w aptekach. Oznacza to również przedłużenie wyjątków wynikających z ustawy covidowej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 sierpnia 2022 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001817