Dyrekcja Generalna ds Transportu i Mobilności Komisji Europejskiej wydała przewodnik po nowych zasadach dla przewoźników w transporcie pasażerskim, którego zadaniem jest odpowiedź na najważniejsze pytania związane z wejściem w życie ponad dziewięć miesięcy temu unijnych przepisów o delegowaniu w transporcie drogowym. Kilka wybranych scenariuszy prezentujemy poniżej; z całością dokumentu można zapoznać się pod adresem: https://transport.ec.europa.eu/document/download/2407f591-be98-4246-973e-feb69541ca89_en?filename=guidance-on-posting-of-drivers-transport-of-passengers.pdf

Jakie międzynarodowe bilateralne operacje transportowe zwolnione są z przepisów o delegowaniu pracowników?

Scenariusz 1: Dwie operacje bilateralne.

Kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą na Litwie (LT) prowadzi załadowaną ciężarówkę z Wilna (LT) do Paryża (FR). Kierowca rozładowuje załadunek w Paryżu a następnie, w drodze powrotnej, ładuje towar w Paryżu, by dostarczyć go do Wilna (LT).

Wniosek: kierowca odbył dwa bilateralne transporty: jeden z LT (państwa członkowskiego, z którego prowadzona jest działalność) do FR (kraju przyjmującego), a drugi z FR na LT. Dlatego kierowca nie podlegał zasadom delegowania podczas całej podróży.

Scenariusz 2: Transporty bilateralne z trzema miejscami rozładunku.

Kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą na Litwie (LT) ładuje pełną ciężarówkę towarem w Wilnie (LT). Następnie kierowca jedzie do Berlina (DE) i rozładowuje 1/3 towaru, a później do Antwerpii (BE), by rozładować kolejną 1/3 towaru. Na koniec kierowca jedzie do Lyonu (FR) i rozładowuje pozostałą 1/3 towaru.

Wniosek: Kierowca przeprowadził 3 operacje bilateralne w ramach jednej podróży. Podróż rozpoczęto załadowaniem ciężarówki pełnej towarów na Litwie (w państwie członkowskim siedziby), które następnie rozładowano w trzech różnych państwach (częściowy rozładunek towaru w DE, BE i FR). Kierowca nie podlegał zasadom delegowania pracowników przez całą podróż, ponieważ kilka operacji bilateralnych zwolnionych z zasad delegowania pracowników – każda objęta osobnym listem przewozowym – może być wykonywanych podczas jednego przejazdu.

Scenariusz 3: Transporty bilateralne z trzema miejscami załadunku.

Po wykonaniu czynności opisanych w powyższym scenariuszu, kierowca zatrudniony w firmie z siedzibą na Litwie (LT) udaje się w drogę powrotną; ładuje 1/3 ciężarówki towarem w Lyonie (FR), następnie 1/3 w Brukseli (BE) i kolejną 1/3 w Warszawie (PL). Następnie jedzie do Wilna, by tam rozładować cały towar.

Wniosek: Kierowca wykonał 3 operacje bilateralne podczas jednej podróży powrotnej do państwa członkowskiego siedziby firmy. Kierowca nie podlegał zasadom delegowania pracowników przez całą podróż, ponieważ kilka zwolnionych operacji bilateralnych z zasad delegowania pracowników – każda objęta osobnym listem przewozowym – może być wykonywanych podczas jednego przejazdu.