Prezydent podpisał nowelizację specustawy dzięki której z pomocy będą mogli skorzystać nie tylko uchodźcy, którzy po 24 lutego przekroczyli polsko-ukraińską granicę, lecz również Ci obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Ukrainy z innym państwem i następnie przybyli do Polski.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 26 marca 2022 roku (Dz. U. poz. 682) i wchodzi w życie z mocą wsteczną, od 24 lutego 2022 roku

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/682