Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie określają sposobów ustalania wynagrodzenia za pracę ani nie wyliczają wszystkich jego składników. Są sytuacje, w których ustalenie wynagrodzenia za pracę w stawce miesięcznej nie jest oczywiste, na przykład:

  1. Nieobecność spowodowana chorobą
  2. Nieobecność spowodowana inną przyczyną
  3. Nieobecności spowodowane różnymi przyczynami
  4. Nieobecność spowodowana chorobą i jeden dzień pracy
  5. Pracownik nie pracuje ani jednego dnia, choć nieobecność spowodowana chorobą nie obejmuje pełnego miesiąca
  6. Nieobecność spowodowana chorobą „nieodpłatną”
  7. Nieobecność spowodowana chorobą po wypracowaniu miesięcznej liczby godzin pracy
  8. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy wymiar czasu pracy nie pokrywa się z czasem nominalnym w danym miesiącu
  9. Wynagrodzenie w stawce miesięcznej a zmiana etatu w trakcie miesiąca
  10. Wynagrodzenia za dzień zwolnienia lekarskiego w części przepracowany

Wszystkie te przypadki zostały opisane w miesięczniku Inspektor Pracy, wydawanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Polecamy artykuł Wynagrodzenie za pracę w stawce miesięcznej, w którym w sposób bardzo przejrzysty omówiono na przykładach powyższe sytuacje. Z całością artykułu można zapoznać się pod adresem https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/229802/IP%2012%202020%20INTERNET.pdf