Ze stanowiska resortu pracy z 12 lipca 2019 r. wynika, że nieuzasadnionym jest gromadzenie w części B i C akt osobowych dokumentów, które powstają na mocy innych przepisów niż prawo pracy (np. PIT-y). Dodatkowym uzasadnieniem takiego poglądu jest fakt, iż takie dokumenty mają zazwyczaj inny niż określony przepisami Kodeksu pracy okres niezbędny do ich przechowywania.

Stanowisko MRPiPS jest jednak dla pracodawców bardzo niepraktyczne, gdyż różne oświadczenia podatkowe i deklaracje ZUS powinny być zgodnie z nim przechowywane poza aktami osobowymi. Pojawia się jednak pytanie gdzie? Czy z listą płac? Otóż także nie, gdyż dokumentacje prowadzone na podstawie § 6 rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 269) zawierają zamknięte katalogi dokumentów, których można w nich przechowywać. To oznacza niestety, że pojawia się trzecie miejsce przechowywania przez pracodawców dokumentacji dotyczącej płac, poza aktami osobowymi oraz dokumentacją związaną z prowadzeniem listy płac. Tylko czy to ma sens? Niestety prawidłowe prowadzenie dokumentacji robi się coraz trudniejsze… i przyjmowane interpretacje nie zawsze są logiczne.